sąlygos

sąlygos
są́lygos sf. pl. (1) Š; Rtr aplinkybės, kuriomis kas nors vyksta: Spartus socialistinės ekonomikos augimas sudarė sąlygas pakelti tarybinių žmonių gerovę (sov.) sp. Ir „Varpas“ per tą laiką spėjo patirti įvairias likimo sąlygas V.Kudir. Šiais laikais kalbos gerėjimui yra duotos visos sąlygos KlbV63(J.Balč). Poetas kūrė labai sudėtingo istorinio laikotarpio sąlygomis . Žmonės reikalavo pagerinti darbo sąlygas sp. Piktžolės gerai prisitaiko prie aplinkos sąlygų .

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • sąlygos — statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. conditions vok. Bedingungen, f rus. условия, n pranc. conditions, f …   Automatikos terminų žodynas

  • sąlygos — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Aplinkybės, kuriomis kas nors vyksta. atitikmenys: angl. conditions vok. Bedingungen, f rus. условия, n pranc. conditions, f …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • sąlygos — dkt. Gyvẽnimo, dárbo sąlygos …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • standartinės šaudymo sąlygos — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Šaudymo sąlygos, nustatytos šaudymo lentelėse. Standartinės šaudymo sąlygos yra šios: topogeodezinės sąlygos – taikinys yra pabūklo horizonto lygyje; balistinės sąlygos – standartinis pradinis sviedinio greitis …   Artilerijos terminų žodynas

  • šaudymo sąlygos — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Balistinės, geofizinės, meteorologinės, topogeodezinės ir techninės sąlygos, kuriomis šaudoma. Dar skiriamos standartinės ir realios šaudymo sąlygos. atitikmenys: angl. conditions of firing rus. условия… …   Artilerijos terminų žodynas

  • Lietuvos Respublikos Vyriausybės taupymo lakštų emisijos sąlygos — statusas Aprobuotas sritis vertybinių popierių apyvarta apibrėžtis Lietuvos Respublikos Vyriausybės taupymo lakštų emitento pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės taupymo lakštų išleidimo ir apyvartos organizavimo taisyklių 3 punktą nustatomos ir …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • neįprastos veiklos sąlygos — statusas Aprobuotas sritis Aplinka apibrėžtis Įrenginio paleidimas, derinimas, stabdymas, aprašyti įrenginio eksploatavimo dokumente (techniniame reglamente ar kt.), taip pat nuotėkio buvimas, gedimas. atitikmenys: angl. abnormal operating… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • kontroliuojamos sąlygos — statusas Aprobuotas sritis aplinkos apsauga apibrėžtis Medžiagos naudojimo sąlygos, kai kvalifikuotas asmuo, vykdantis mokslinį tyrimą ir plėtrą arba technologinį tyrimą ir plėtrą, užtikrina, kad tiriamoji medžiaga ir jos turintys preparatai… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • hidromorfologinės sąlygos — statusas Aprobuotas sritis vanduo apibrėžtis Paviršinio vandens telkinio sąlygos, kurias lemia jo hidrologiniai ir morfologiniai rodikliai. atitikmenys: angl. hydromorphological conditions šaltinis Lietuvos Respublikos vandens įstatymo pakeitimo… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • ypač išnaudojamo darbo sąlygos — statusas Aprobuotas sritis darbo santykiai ir apmokėjimas apibrėžtis Darbo sąlygos, neatitinkančios darbo santykius ir darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių norminių teisės aktų reikalavimų, kartu pasireiškiant diskriminacijai dėl lyties …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”